Giới Thiệu

Cuộc Vận Động Sáng Tác mang chủ đề:
“Chung một niềm tin chiến thắng”
Tham Gia Ngay

Thông Tin Liên Hệ

Tác phẩm | NỤ CƯỜI CHO NGÀY MAI

Thông tin tác phẩm

  • Tác Phẩm :NỤ CƯỜI CHO NGÀY MAI
  • Tác Giả :Nguyễn Thanh Thụy
  • Ngày Dự Thi :19 Tháng chín, 2021
  • Thể Loại :Âm nhạc
  • Thông Tin Khác : Mã số tham gia: CVDST00728

Giới Thiệu Tác Phẩm

Bệnh nhân thì ngày càng tăng, cấp cứu thì ngày càng không kịp thở

Xung quanh tình hình vẫn căng khi biết bao người đang cần máy thở

Hết sức cũng phải đứng lên, đồng đội vẫn luôn kề bên

Nhân dân ta đặt lên trên, an yên rồi sẽ mau đến...