Giới Thiệu

Cuộc Vận Động Sáng Tác mang chủ đề:
“Chung một niềm tin chiến thắng”
Tham Gia Ngay

Thông Tin Liên Hệ

Tác phẩm | THƯƠNG SÀI GÒN MÙA DỊCH

Thông tin tác phẩm

  • Tác Phẩm :THƯƠNG SÀI GÒN MÙA DỊCH
  • Tác Giả :Vũ Quang Vượng
  • Ngày Dự Thi :16 Tháng chín, 2021
  • Thể Loại :Âm nhạc
  • Thông Tin Khác : Mã số tham gia: CVDST00654

Giới Thiệu Tác Phẩm

Thành phố của tôi, Sài Gòn trong mùa dịch

Những hàng rào ngang Đường dây chăng, vùng giãn cách

Những góc phố, con đường vắng lặng buồn tênh

Sài Gòn ơi...