Giới Thiệu

Cuộc Vận Động Sáng Tác mang chủ đề:
“Chung một niềm tin chiến thắng”
Tham Gia Ngay

Thông Tin Liên Hệ

Tác phẩm | CẦU NGUYỆN

Thông tin tác phẩm

  • Tác Phẩm :CẦU NGUYỆN
  • Tác Giả :Nguyễn Văn Thớm
  • Ngày Dự Thi :17 Tháng chín, 2021
  • Thể Loại :Nhiếp ảnh
  • Thông Tin Khác : Mã số tham gia: CVDST00715

Giới Thiệu Tác Phẩm

Corona giống như một sinh vật to lớn

Mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy

Nhưng nó đang tạo nên những tổn thất không hề nhỏ tới đời sống mỗi người

Hãy cùng chung tay bảo vệ sức khỏe bản thân, cũng chính là bảo vệ sức khỏe của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội

Bằng cách thực hiện theo đúng chỉ thị 5K + Vaccine của chính phủ nhé