Giới Thiệu

Cuộc Vận Động Sáng Tác mang chủ đề:
“Chung một niềm tin chiến thắng”
Tham Gia Ngay

Thông Tin Liên Hệ

Tác phẩm | KHỬ KHUẨN

Thông tin tác phẩm

  • Tác Phẩm :KHỬ KHUẨN
  • Tác Giả :Nguyễn Văn Tuấn
  • Ngày Dự Thi :22 Tháng chín, 2021
  • Thể Loại :Nhiếp ảnh
  • Thông Tin Khác : Mã số tham gia: CVDST00346

Giới Thiệu Tác Phẩm

Đất nước ta đang trong những giai đoạn khó khăn

Toàn dân cùng chung sức "CHống dịch như chống giặc''

Hãy cùng chung tay bảo vệ đất nước

Điều đầu tiên hãy nhớ "Khử khuẩn'' đúng cách

Cùng thực hiện đúng theo các chỉ thị của chính phủ nhé!