Giới Thiệu

Cuộc Vận Động Sáng Tác mang chủ đề:
“Chung một niềm tin chiến thắng”
Tham Gia Ngay

Thông Tin Liên Hệ

Tác phẩm | SÀI GÒN 5K

Thông tin tác phẩm

  • Tác Phẩm :SÀI GÒN 5K
  • Tác Giả :Đỗ Đình Miền
  • Ngày Dự Thi :18 Tháng tám, 2021
  • Thể Loại :Mỹ thuật
  • Thông Tin Khác : Mã số tham gia: CVDST00285

Giới Thiệu Tác Phẩm

Sài Gòn đang quan mốc thời gian mới

Ngày bình thường hóa đã tới

Mọi người hãy cùng nhau chung tay

Thực hiện đúng 5k để trả về lại Sài Gòn mạnh mẽ, năng động và sáng tạo nhé