Giới Thiệu

Cuộc Vận Động Sáng Tác mang chủ đề:
“Chung một niềm tin chiến thắng”
Tham Gia Ngay

Thông Tin Liên Hệ

Tác phẩm | VỀ NHÀ

Thông tin tác phẩm

  • Tác Phẩm :VỀ NHÀ
  • Tác Giả :Trần Thị Ngọc Hà
  • Ngày Dự Thi :21 Tháng chín, 2021
  • Thể Loại :Nhiếp ảnh
  • Thông Tin Khác : Mã số tham gia: CVDST00765

Giới Thiệu Tác Phẩm

Đại dịch đã lấy đi rất nhiều thứ trong đời sống mỗi chúng ta

Nhưng nào ai biết những "chiến sĩ'' tuyến đầu ngoài kia

Đang âm thầm làm việc ngày đêm

Rời xa gia đình để có thể hỗ trợ đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn này...